Usługa monitorowanie24.pl oferuje klientom możliwość wdrożenia systemu monitoringu pojazdów w całej Europie, bez konieczności ponoszenia ogromnych nakładów finansowych.

PAMIĘTAJ! Dokonanie wyceny kosztów
wdrożenia systemu każdorazowo zależne jest od:

  • icon Liczby pojazdów
  • icon Rodzaju pojazdów
  • icon Wybranych funkcjonalności
  • icon Metody opomiarowania paliwa
  • icon Złożoności prac monterskich i instalacyjnych

miesięcznie od

25

bez żadnych opłat
dodatkowych

Monitoring pojazdów w Europie

Dzięki naszej usłudze Klienci mają możliwość uzyskania aktualnej informacji o swoich pojazdach i kierowcach, nawet jeśli przebywają one poza granicami RP. Obecnie dzięki współpracy z zagranicznymi operatorami komórkowymi jesteśmy w stanie na bieżąco przesyłać dane niemal z każdego zakątka Europy.

Obecnie nasza usługa w wariancie EUROPA obejmuje swoim zasięgiem następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, oraz Włochy.

Twoje samochody pod kontrolą

Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, których zasięg działalności wykracza poza terytorium Polski i obejmuje również inne państwa położone na kontynencie. Co istotne, chodzi zarówno o kraje należące do Unii Europejskiej, czyli te, z którymi rodzime firmy wypracowują najwyższe obroty handlowe, jak i republiki bałkańskie, byłe państwa ZSRR, Szwajcarię czy Norwegię. Krótko mówiąc, z naszego oprogramowania można z powodzeniem korzystać w dowolnym miejscu zlokalizowanym na geograficznym obszarze Europy.

Dlaczego warto się na nie zdecydować? Podstawowym argumentem przemawiającym za naszym rozwiązaniem jest jego uniwersalność i elastyczność. Z uwagi na możliwość indywidualnego dobrania funkcjonalności z powodzeniem służy ono zarówno dużym przedsiębiorstwom przewozowym, jak i mniejszym firmom, których przedstawiciele jeżdżą po Europie, aby pozyskać nowe rynki zbytu. Wszędzie tam, gdzie w szerokim zakresie do prowadzenia działalności wykorzystywane są pojazdy, nasze oprogramowanie spisuje się na medal.

Posługując się oferowanym narzędziem, można uzyskać wgląd w bardzo dużą ilość różnego rodzaju informacji na temat użycia pojazdów w przedsiębiorstwie na terenie całej Europy. Jak szybko porusza się auto, ile paliwa spala w danym momencie lub we wskazanym przedziale czasowym, jaką prędkość osiąga – to tylko kilka przykładowych danych, które da się pozyskać za pośrednictwem naszego oprogramowania. Z powodzeniem można ich użyć w celu optymalizacji prowadzonej działalności. Zapraszamy do zamawiania, aby móc przekonać się o tym osobiście!

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!