Usługa monitorowanie24.pl pozwala na rejestrowanie i nadzorowanie prędkości z którą poruszają się pojazdy. Nadajnik wraz z informacją dotyczącą lokalizacji pojazdu przesyła do serwera pakiet informacji dodatkowych, w tym również informację o prędkości z jaką porusza się pojazd. Aplikacja monitorowanie24.pl dzięki wykorzystaniu autorskich rozwiązań inżynierskich oraz programowych zapewnia najdokładniejszą na rynku metodę pomiaru prędkości.

Dla każdego pojazdu określić można graniczny poziom prędkości którego przekroczenie powoduje przesłanie wiadomości o wystąpieniu zdarzenia i automatyczne jej wyświetlenie na tablicy alarmowej. Graniczny poziom prędkości może zostać określony odrębnie dla każdego pojazdu.

System pozwala na analizowanie wszystkich minionych aktywności pojazdu pod kątem jego prędkości. W praktyce użytkownik ma możliwość nie tylko obserwowania geograficznej zmiany położenia pojazdu, ale również ustalenia prędkości z jaką zmiany te zachodziły.

Wykres wyświetlany jest na żądanie użytkownika, i może zostać wykonany dla dowolnej trasy znajdującej się w archiwalnych zasobach serwera. Dzięki temu użytkownik usługi może w dowolnym momencie odtworzyć wykonaną w przeszłości trasę pojazdu wraz z charakterystyką jej prędkości.

Dla celów właściwej analizy każda aktywność pojazdu przedstawiona na wykresie obrazuje relację dwóch zmiennych:

  • prędkości maksymalnej
  • prędkości średniej

Usługa monitorowanie24.pl umożliwia analizowanie tego samego zakresu czasu na płaszczyźnie tras i postojów. Zmiana charakteru wyświetlanej informacji i przełączanie się pomiędzy modułem tras i modułem postojów odbywa się w sposób intuicyjny. Dla potrzeb całościowej analizy możliwe jest jednoczesne zobrazowanie na mapie:

Monitorując prędkość możesz jednocześnie oceniać charakter dynamiki jazdy Twoich kierowców. Naturalna eksploatacja pojazdu wydłuża żywotność części i podzespołów, korzystnie wpływając na generowany poziom spalania. Zbyt intensywny charakter jazdy sprawa, że wizyty serwisowe są częstsze i podnoszą się ogólne koszty utrzymania floty. Monitorowanie24.pl pozwala Ci analizować jazdę kierowców w czasie rzeczywistym, dając szansę na podejmowanie szybkich reakcji w przypadku zauważenia rażących nadużyć.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!