Aplikacja usługi monitorowanie24.pl pozwala użytkoiwnikowi na graficzne zestawienie informacji o wszystkich wykonanych przez kierowcę postojach. Definiując właściwy zakres kalendarza możliwe jest przedstawienie na mapie wszystkich miejsc w których pojazd realizował postój. Aplikacja rozróżnia faktyczne postoje od postoi będących efektem utrudnień w ruchu, sygnalizacji miejskiej czy zatorów drogowych.

Każdy punkt postoju obrazowany jest na mapie w postaci ikony umieszczonej dokładnie w miejscu w którym odbywał się postój. Ikona zawiera w sobie pakiet informacji dotyczących przebiegu postoju. Analizując aktywność pojazdu lub kierowcy użytkownik może zapoznać się z następującym zakresem informacji:

  • Datą i godziną rozpoczęcia postoju
  • Czasem trwania postoju
  • Miejscem postoju
  • Silą sygnału GPS
  • Silą sygnału GSM

Usługa monitorowanie24.pl umożliwia analizowanie tego samego zakresu czasu na płaszczyźnie tras i postojów. Zmiana charakteru wyświetlanej informacji i przełączanie się pomiędzy modułem tras i modułem postojów odbywa się w sposób intuicyjny. Dla potrzeb całościowej analizy możliwe jest jednoczesne zobrazowanie na mapie:

  • Tylko tras
  • Tylko postojów
  • Tras i postojów razem

Pamiętaj, że aktywność Twoich pracowników można poddać szybkiej weryfikacji. Analizując punkty zatrzymania pojazdu oraz długości postojów masz pełny wgląd w zaangażowanie swoich pracowników w realizację służbowych obowiązków. Dzięki aplikacji monitorowanie24.pl możesz obrazować na mapie wszystkie postoje które danego dnia wykonał Twój pojazd. Każdy postój możesz analizować pod kątem miejsca oraz długości czasu trwania.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!