Kontrola paliwa

Problemy związane z gospodarką paliwową należą do najtrudniejszych i najbardziej odpornych na kontrolę aspektów działalności przedsiębiorstwa. Z uwagi na specyfikę usług transportowych i brak możliwości stałego nadzorowania pojazdów koszty związane z niekontrolowanymi ubytkami paliwa mają relatywnie powszechny charakter. W celu zwiększenia kontroli nad ubytkami paliwa i ułatwienia obiektywnej oceny procesu spalania użytkownik systemu monitorowanie24.pl ma możliwość wyboru jednej z 4 metod kontrolnych:

  • Pomiar paliwa z magistrali CAN na podstawie danych z komputera pokładowego pojazdu
  • Pomiar paliwa za pomocą sondy paliwowej na podstawie danych rejestrowanych w zbiorniku
  • Pomiar paliwa w sposób analogowy za pomocą fabrycznego przyłącza do pływaka
  • Zabezpieczenie zbiornika przez elektroniczny czujnik otwarcia wlewu

Wybór właściwej metody opomiarowania zależny jest od wielu różnych czynników. W zdecydowanej większości przypadków czynnikiem decydującym o doborze właściwej metody jest rodzaj i typ pojazdu, producent, liczba zbiorników czy typ ich zabudowy. Z uwagi na różną dokładność pomiaru oferowaną przez producentów urządzeń pomiarowych koszty poszczególnych rozwiązań mają charakter zróżnicowany.

Zużycie paliwa

Informacje dotyczące możliwych tankowań oraz ubytków użytkownik analizuje w postaci raportów tabelarycznych, w których zestawione są wszystkie informacje dotyczące powstałego zdarzenia, w tym:

  • Data i czas zdarzenia
  • Ilość paliwa przed zdarzeniem
  • Ilość paliwa po wystąpieniu zdarzenia
  • Wielkość tankowania lub ubytku
  • Imię i nazwisko kierowcy który w czasie zdarzenia odpowiadał za pojazd

Aplikacja monitorowanie24.pl zapewnia dodatkowo możliwość deklarowania zdarzeń paliwowych jako zdarzeń alarmowych. Wystąpienie tankowania lub ubytku generuje wyświetlenie na panelu alarmowym właściwej informacji. Dzięki temu użytkownik może w sposób natychmiastowy reagować na przypadki niepowołanego dostępu do zbiornika lub próby kradzieży paliwa.

Dlaczego warto inwestować w monitoring paliwa ?

Aplikacja monitorowanie24.pl zapewnia stabilny i obiektywny przepływ informacji dotyczącej paliwa w Twoich pojazdach. Kierowcy lub użytkownicy pojazdów nie są w stanie sposób manualny modyfikować zawartości przesyłanych przez nadajnik danych. Informacje przez niego przekazywane są szyfrowane i mają w pełni bezstronny charakter.

Monitoring paliwa wzmaga efekt psychologiczny wśród większości kierowców. Mając świadomość stałego raportowania i nadzoru kierowcy większą uwagę przykładają do zasad ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. Znaczącej redukcji ulega średnie spalanie pojazdu oraz liczba wykonywanych codziennie kilometrów.

Jak pokazuje praktyka, wdrożenie do struktur przedsiębiorstwa monitoringu pojazdów wraz z modułem monitorowania paliwa pozwala zmniejszyć koszty działalności nawet o 20% w skali miesiąca.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wypełnij formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h!